Welkom op de KCAP FTP-server

-De volgende pagina's zijn alleen beschikbaar voor geautoriseerde gebruikers.
-Een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden verkregen bij de desbetreffende projectleider van KCAP.
-Hoewel alle zorg is besteed aan het voorkomen van computervirussen, dient u alle bestanden die u downloadt te controleren op de aanwezigheid hiervan.
-KCAP B.V. is niet aansprakelijk voor onjuistheden, directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van deze bestanden.
-De bestanden mogen uitsluitend worden gebruikt voor het relevante project of doel, met toestemming van KCAP.
-Indien de bestanden zijn gemaakt door KCAP berust het auteursrecht op de bestanden bij KCAP.

 

 

FTP server KCAP:


Log in (ftp)

 

FTP server KCAP, with html interface:


Log in (html)

 

 

Veel gestelde vragen
If you still encounter
some problems, take a
look here: FAQ

Welcome on the KCAP FTP-server

-The following pages are for authorised users only.
-A username and password can be obtained from the relevant project leader of KCAP.
-Allthough all care has been taken to avoid the presence of computer viruses, please check all files you download from this server for the presence of computer viruses.
-KCAP B.V. cannot be held responsiblle for faults, direct or indirect damage of any kind related to the use or the impossibilty of use of the files.
-The files are solely to be used for the relevant project or goal, and only with permission of KCAP.
-If the files are made bij KCAP, international copyright is applicable.