KCAPArchitects&Planners
Twitter Facebook LinkedIn Weibo YouTube
 

KCAP Architects&Planners

KCAP Architects&Planners is een Nederlands ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw. KCAP werd in 1989 opgericht door Kees Christiaanse. In de 25 jaar van haar bestaan is KCAP uitgegroeid tot internationaal toonaangevend bureau op het gebied van architectuur en stedenbouw.

KCAP heeft internationale bekendheid verworven met projecten in landen en steden over de hele wereld, zoals Hamburg, Zürich, Perm, Londen, Beijing en Amsterdam. Het bureau ontving internationaal waardering voor projecten als woonblok Kavel 25 in Den Haag [NL], Wijnhaveneiland en de Red Apple in Rotterdam [NL], GWL terrein in Amsterdam [NL], HafenCity in Hamburg [DE] en het Perm Strategisch Masterplan [RU]. Recent won KCAP de competities voor IAK kantoorensemble in Luxemburg, de Baai van Passaia in San Sebastian [ES], NEO Brussel [BE] en het kantoorgebouw op Ile de la Jatte in Parijs [FR].

Werkveld

Door onze multidisciplinaire benadering van complexe ontwerpopgaven hebben wij ruime ervaring opgebouwd in grootschalige stedenbouwkundige projecten en masterplannen, waterfront ontwikkelingen, campusontwikkelingen en verkeersknooppunten. De portfolio van onze architectuurprojecten omvat een  diversiteit aan opdrachten waaronder woningbouw, kantoren, onderwijsgebouwen, zorg, publieke gebouwen en gemengde programma’s. KCAP ontwikkelt concepten en visies die betrekking hebben op duurzaamheid, verstedelijking en infrastructuur. KCAP is verbonden aan verschillende onderzoeksprogramma’s.

KCAP werkt momenteel aan een verscheidenheid van prestigieuze projecten, waaronder een ontwikkelingsvisie voor Schiphol Airport Amsterdam, NEO, de transformatie van het noordelijk deel van het Heizel gebied in Brussel en Brussel 2040, wat ten doel heeft de stad te integreren tot een grootstedelijke regio als antwoord op de uitdagingen van de 21e eeuw met betrekking tot milieu en sociale vraagstukken.

Kantoren

KCAP heeft haar hoofdkantoor in Rotterdam. Daarnaast zijn er twee vestigingen, in Zürich (CH) en Shanghai (CN). KCAP Zürich werd in 2006 opgericht, KCAP Shanghai bestaat sinds begin 2011 vanwege de groeiende portfolio in China.

Vanuit Zürich werkt KCAP aan diverse projecten in Zwitserland, Duitsland en Frankrijk, onder andere aan Science City Zürich, een stedenbouwkundige ontwikkelingsvisie voor de universiteitscampus van de ETH en het masterplan Europaallee Zürich, gericht op de transformatie van het gebied rond het centraal station van Zürich.

In China is KCAP betrokken bij het masterplan voor het zakelijk centrum van Beijing, de herontwikkeling van het zuidelijk deel van het Olympisch Park in Beijing en de tweede fase van de stedenbouwkundige competitie Shenzhen 2040.

Team en staf

KCAP wordt geleid door 5 partners: oprichter Kees Christiaanse, Irma van Oort, Han van den Born, Ruurd Gietema en Ute Schneider. Hans van Schuylenburch heeft de functie van managing director.

Dit team wordt gecompleteerd door de associés Frank Werner, Evert Dorresteijn, Jeroen Dirckx, Masha Pidodnia en Michael Trinkner (KCAP Rotterdam), Anouk Kuitenbrouwer en Xavier Blaringhem (KCAP Zürich) en Ya-Hsin Chen en Xun Huang (KCAP Shanghai).

Team KCAP is samengesteld uit architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten en bestaat uit 75 medewerkers met over de 20 nationaliteiten. Door middel van coaching, relaties met belangrijke universiteiten in Europa en Azië, samenwerking met ‘think tanks’ en particuliere instituten en het stimuleren van een constante onderzoeksmentaliteit binnen het bureau, heeft KCAP een bijzondere reputatie opgebouwd als progressieve en menselijke organisatie. Op ieder niveau binnen het bedrijf is collegiaal overleg, waardoor alle aanwezige disciplines, management en ontwerp, hun individuele expertise in alle fasen van de projecten kunnen inbrengen.

Ontwerpbenadering

KCAP staat voor een werkwijze die gebaseerd is op multidisciplinair en simultaan werken aan thema, programma, typologie en context. Deze werkwijze biedt een verscheidenheid van benaderingen en creëert intensiteit en kruisbestuivingen in het ontwerp proces. Het vormt de basis voor scenario-ontwikkeling en testen. Uiteindelijk stelt de werkwijze ons in staat om de mogelijkheden ingebed in projecten te begrijpen en te optimaliseren en het ondersteunt hun succesvolle realisatie. KCAP streeft naar eenduidige, sprekende oplossingen en een ethisch beleid voor sociale, economische en pragmatische aspecten.

Deel uitmakend van een traditie die identiteit bevordert, begrijpen we de noodzaak voor het creëren van nieuwe symbolen in de productie van steden. We zien het ontwerp als iets wat moet reageren op pragmatische eisen zoals programma, bevolkingsgroei, verkeersopstoppingen maar wat ook de cultuur waartoe ze behoren versterkt. KCAP voegt nieuwe beelden en functies aan de stad toe en creëert actief nieuwe en aantrekkelijke gebouwde omgevingen.

Milieu

Ontwerpen is de basis voor een koolstofarme toekomst, en is de meest effectieve oplossing voor de klimaatverandering - meer nog dan hernieuwbare energie. Ontwerpen stelt ons in staat om meer te doen met minder.

In een tijd waarin de zorg voor het mondiale milieu één van de meest besproken onderwerpen is, neemt KCAP haar verantwoordelijkheid en adresseert het de groeiende bezorgdheid omtrent duurzaamheid. Als onderdeel van een breder ontwerp team heeft KCAP uitgebreid onderzoek gedaan naar een verantwoorde aanpak van energieverbruik, technologieën die optimaal profiteren van passieve energie bronnen en systemen die het energieverbruik verminderen en schadelijke emissies reguleren. De resultaten van dit onderzoek worden toegepast op elk project ongeacht de grootte of budget.

Onze benadering van duurzaamheid impliceert een verschuiving van een traditionele technologische oplossing, naar een meer omvattende holistische benadering. Een complete systeem aanpak - niet een optelsom van enkele zilveren kogels als oplossing.

Bouwen

Centraal in de filosofie van KCAP staat haar verantwoordelijkheid voor het creëren van publieke ruimtes die binnenstedelijke gebieden verlevendigen en vernieuwen. Deze houding geldt voor alle gebouwen van KCAP, zowel publiek  als privé. Meer dan 20 jaar ervaring met het realiseren van een grote diversiteit van programma’s in combinatie met een gestructureerd planningsproces zorgen ervoor dat onze projecten een hoge technische kwaliteit behalen met bijzondere aandacht voor detail en materiaal.

Stad

Steden zijn broedplaatsen voor economische groei en innovatie. Intensieve interactie leidt op haar beurt tot innovatieve activiteiten. Het denken in open, strategische en simulerende raamwerken, met de nadruk op een levendige openbare ruimte, staat centraal in al onze stedenbouw projecten.

Als stedenbouwkundigen horen we duurzame, slimme ‘voedingsbodems’ te ontwerpen, waar bestaande en nieuwe structuren en programma’s - waarvan sommigen nog onbekend - kunnen floreren en verweven. Stedenbouwkundige plannen als de coördinators van het collectieve domein behoeven een neutraliteit opdat de architectuur in 1000 bloemen kan bloeien. Met andere woorden: Stedenbouwkundig ontwerpen gaat over het scheppen van de condities voor vrijheid.

Above all, we’re cultural impresarios

KCAP ziet zichzelf als bemiddelaar tussen verschillende belangen. KCAP navigeert, communiceert en stimuleert interactie. Als bemiddelaar waarborgt KCAP de flexibiliteit door een samenspel van vastgelegde kwalitatieve regels waarin alle actoren met relatieve vrijheid kunnen werken. Deze combinatie van vrijheid met behoud van regels garandeert controle over het proces, de vorm en de uitvoering van een opgave. Binnen deze werkwijze verbindt KCAP architectuur en stedenbouw als integrale disciplines.